Tak over hodet 2016

Et trygt og rimelig botilbud ved studiestart i trondheim
(til deg som ikke har funnet bolig)