Tak over hodet 2018

Et trygt og rimelig botilbud ved studiestart i trondheim
(For studenter som ikke har funnet bolig)